c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Rådgiver – Seksjon for økonomi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seksjon for økonomi ved Fakultet for helsevitenskap har en ledig 100% fast stilling som rådgiver innen budsjett- og regnskapsoppfølging, inkludert prosjektøkonomi for ett eller flere institutt. Vi søker etter en kunnskapsrik medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid økonomistøtte. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Seksjonen for økonomi består i dag av 9 årsverk, som har ansvaret for fakultetets budsjett og regnskap. Seksjonens oppgaver er delt i tre hovedområder; planarbeid og virksomhetsstyring, budsjett- og regnskapsoppfølging inkl. prosjektøkonomi, og innkjøp/bilagsbehandling. Seksjonen leverer økonomitjenester til fakultetets fem institutter, fakultetsledelse og fakultetsadministrasjon.

Du vil vær økonomirådgiver for ledere og prosjektledere ved ett eller flere av våre institutter og seksjoner. Du vil lykkes best i denne stillingen dersom du har et godt økonomisk overblikk, har god regnskapsforståelse, samtidig som du klarer å håndtere mange detaljer.

Hovedarbeidssted vil bli diskutert med søker da Fakultet for helsevitenskap har virksomhet både på Kjeller og i Pilestredet 32.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Både Fakultet for helsevitenskap og OsloMet er i omstillingsprosesser, og det må forventes endringer i stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

Kvalifikasjonskrav

Lang relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kroner 449 300-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad
Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 27.09.20 

Ref: 20/06386

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.