Rådgiver - Seksjon for studieadministrasjon og internasjoonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig en fast stilling som rådgiver med ansvar for eksamensadministrasjon. Vi søker en dyktig administrator som kan være både medspiller og pådriver i krevende utviklingsarbeid, samtidig som årshjulsoppgaver blir løpende ivaretatt. Arbeidsoppgavene er varierte og omhandler planlegging, gjennomføring, etterarbeid og utvikling av eksamen og eksamensområdet knyttet til fakultetets tre teknologiinstitutt. Fakultetets utdanningsportefølje er i endring langs to dimensjoner: digitalisering og varierte eksamensformer. Kompetanse som kan underbygge disse endringene vil være av betydning.

Dine arbeidsoppgaver vi i hovedsak være

Endelig utforming av stillingen vil bero på egen kompetanse og den totale kompetansesammensetningen i eksamensteamet.

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Jørund Støre Bergrem tlf. 67238506, mobil 97182105

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stilling som rådgiver med stillingskode 1434, lønnstrinn 50 - 66, dvs kroner 449.300 – 594.400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.