!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

669b20d6961dd72b24eec8782971e1f2.jpg

Rådgiver / seniorrådgiver for  internasjonalt mottak  

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vi søker deg som trives i HR-faget og som synes det er spennende å jobbe med ulike kulturer, du har gjerne erfaring fra å bo i et annet land selv og har lyst til å bidra til at OsloMet har et profesjonelt og effektivt mottaksapparat for våre internasjonale medarbeidere. Du vil være del av et større HR-team som har ulike fokusområder og enheten ligger i seksjon for HR-fellestjenester i HR-avdelingen. Dette er en 100% fast stilling. 

OsloMet rekrutterer talenter innen forskning og utdanning fra hele verden, og du vil jobbe i en serviceenhet som jobber primært med mottak av internasjonale medarbeidere. Dette er en nyopprettet støttetjeneste som skal jobbe på tvers av fakulteter og sentre på OsloMet. Hovedoppgaven er å bidra til en smidig og rask oppstart i Norge og til ny jobb ved OsloMet ved å tilrettelegge for inkluderingstjenester og aktiviteter, bistå rundt spørsmål om immigrasjon, bolig, språkopplæring, familietjenester og skatt- og trygderettigheter.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som har  

Det er en fordel at du har 

Vi ønsker deg som  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, det vil si kr. 461 300 – 604 700 eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 74, tilsvarende kroner 543 500 – 702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:         16. januar, 2022  

Ref:                      21/12617

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).