8056801d21fe50532f2d219a2b20c8de.jpg

Rådgiver/seniorrådgiver innen digital markedsføring

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du en kreativ og nytenkende digital markedsfører?

OsloMet ønsker å utvikle tilbudet vårt innenfor etter- og videreutdanning, for å møte et stadig økende kompetansebehov i arbeidslivet innenfor våre fagområder. Vi søker derfor deg som har god kompetanse innen digital markedsføring. Du finner mulighetene som ligger i digital kommunikasjon for å skape interesse og engasjement, og vil jobbe operativt med planlegging og produksjon av innhold og gjennomføre kampanjer.  Stillingen er et engasjement knyttet til satsing på etter- og videreutdanning og varer fra oppstart og ut 2023. Stillingen er i markedsteamet i Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon ved OsloMet.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 

Vi søker deg som har

Vi ser etter deg som tenker helhetlig, analytisk og målrettet i arbeidet med digital kommunikasjon og markedsføring. Du er både nytenkende og resultatorientert og kan bygge tillit og gode relasjoner på tvers av organisasjonen. Vi søker etter en strukturert og fleksibel person som tar initiativ og ser strategisk gode løsninger. Det kreves god prosessforståelse. I utvelgelsen vil det også bli lagt vekt på din evne til å utvikle kompetanse og veilede andre innenfor dine fagområder.

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, 1434 rådgiver i lønnstrinn 50 – 66 tilsvarende kroner 461 300 – 604 700 per år eller 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 – 74 tilsvarendekroner –543 500 – 702 100 per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

 

Søknadsfrist:         23. mai 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn