!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap har ledig en 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon med spesiell vekt på ekstern finansiering. Vi søker etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultet for helsevitenskap har en stor og omfattende forskningsaktivitet innen fakultetets fagområder, med en økning i antall søknader og eksternfinansierte prosjekter de senere årene. Fakultetet har ambisjoner om å øke dette ytterligere og ønsker å løfte flere av våre forskningsmiljøer slik at de er i posisjon til å få tilslag på eksterne midler. Den som ansettes vil understøtte dette arbeidet, både gjennom informasjon og kompetansehevende tiltak for forskere og ledere, gjennom å bistå forskere i søknadsprosessen og gjennom utvikling og oppfølging av strategiske satsninger på området.

Stillingen inngår i fakultetets forskningsseksjon som består av fem personer. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskere og forskningsgrupper i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Arbeidsoppgaver

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

Det er en fordel om du også har

Meget god og relevant praksis kan kompensere for krav om formell utdanning.

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 som rådgiver, lønnstrinn 50-66 dvs, kr 449.300 – kr. 594.300 per år/eller i stillingskode 1364 som seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kr. 532.300 – 691.400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen «logg inn og søk stillingen».

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremvis originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 6. mai 2020

Ref: 20/03785

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.