c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Rådgiver/seniorrådgiver innen programplanarbeid ved Fakultet for helsevitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, søker to medarbeidere til stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen programplanarbeid. Den ene stillingen er fast og den andre er en midlertidig stilling med varighet på to år. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingene er saksbehandling og støtte til programplanarbeid og oppfølging av studieporteføljen ved Fakultet for helsevitenskap. Stillingene inngår i team programplaner som i dag består av 5 ansatte med faglig ledelse av en teamleder. Stillingene vil være tilknyttet et av de studieadministrative kontorene med kontorsjef som nærmeste personalleder. Team programplaners arbeidsområde omfatter saksbehandlerstøtte til ulike studierelaterte saker som etablering av studier, utvikling og revidering av program – og emneplaner i et tett samarbeid med fagmiljøene. I tillegg har teamet arbeidsoppgaver innenfor høringer og andre utredningsoppgaver, oppfølging av rapport og planer, samt utdanningskvalitetsarbeid ved fakultetet. Den som ansettes vil kunne jobbe innenfor hele spekteret av teamets oppgaver. Arbeidet krever stor grad av samarbeid og koordinering innad i teamet og med faglige ansatte, samt fakultetets pro-dekaner innenfor utdanningsfeltet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Den som ansettes må være innstilt på å også få andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som rådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

For ansettelse som seniorrådgiver kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Vi kan tilby deg

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kroner 451 700-597 000 pr. år/ 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”søk på stillingen”. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål, og evt. gi tilgang til vitnemålsportalen. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du mer informasjon kan du gjerne kontakte:

Søknadsfrist: 19. mai 2021
Ref: 21/01367

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).