To kolleger i samtale foran PC

Rådgiver/seniorrådgiver rekruttering

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Er du rå på rekruttering? 

Hvis du i tillegg er en god relasjonsbygger og har et sterkt engasjement for HR-faget vil vi ha deg som vår nye kollega!

HR-avdelingen søker ny dyktig kollega som vil jobbe med hovedfokus på rekruttering, samtidig som du også vil være en viktig lagspiller på hele HR-området. Du vil inngå i et faglig sterkt team og ha gode muligheter for å påvirke din egen arbeidshverdag og faglige utvikling.

OsloMet har en fremadrettet HR-avdeling med overordnet ansvar for HR policy og retningslinjer med et spesielt ansvar innen områdene rekruttering, mangfold, arbeidsgiverspørsmål, medbestemmelse, leder- og kompetanseutvikling, konflikthåndtering samt med retningslinjer, rutiner og lovforståelse på alle HR-relaterte områder. På disse områdene arbeider vi tett med fakulteter og sentre. Stillingen inngår i seksjon for Rekruttering og arbeidsbetingelser.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1434 rådgiver lønnstrinn 50 – 66, tilsvarende kroner 471 300 – 615 000 eller 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 – 74, tilsvarende kroner 553 500 – 714 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:          12. april 2023

Ref:                        23/01928

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn