!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Rådgiver til Ungdata

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Fast stilling som rådgiver ved Ungdata

Ungdata er en barne- og ungdomsundersøkelse som blir gjennomført på grunnskoler og videregående skoler over hele landet. Siden 2010 har over én million barn og unge i alderen 10-19 år deltatt. NOVA ved OsloMet har det faglige og juridiske ansvaret for Ungdata. Den utlyste stillingen hører til Ungdatasenteret, som koordinerer datainnsamlingene, utarbeider resultatene og forvalter dataene som samles inn.

Til senteret skal vi ansette en rådgiver i fast stilling.

Rådgiveren skal ta aktivt del i det daglige arbeidet på Ungdatasenteret. Hovedoppgavene vil være knyttet til gjennomføring av undersøkelsene og til utarbeidelse av standardiserte resultatrapporter til kommuner og fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata-undersøkelsen. Rådgiveren vil være involvert i alle faser av gjennomføringen av undersøkelsene, fra planlegging til kvalitetssikring av resultater.

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid internt på Ungdatasenteret, men også med våre samarbeidspartnere, om blant annet veiledning og opplæring i hvordan Ungdata skal gjennomføres.

Arbeidet vil også bestå i å følge opp henvendelser knyttet til forskningsetikk og personvern, og søknader om utlevering av data fra eksterne aktører.

Rådgiveren inngår i Seksjon for ungdomsforskning, og vil ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter og utviklingen av Ungdatasenterets virksomhet. I tillegg kan rådgiveren bli involvert i prosjekter og andre oppgaver relatert til NOVAs virksomhet.

Vi søker deg som:

Det er en fordel om du har: 

For mer informasjon om Ungdata: http://www.ungdata.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, kr. 509 500-615 000 (lønnstrinn 55-66 per år).

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Ønske om snarlig oppstart.

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn