English version
d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Rektor

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

OsloMet søker rektor  

OsloMet er landets tredje største universitet og har fokus på samfunns- og arbeidslivets behov. Utdanningene våre skal ha høy internasjonal kvalitet, basert på det fremste innen forskning, nærhet til praksis og oppdaterte og studentaktive læringsformer. OsloMet skal løse sitt samfunnsoppdrag gjennom å forberede studenter, arbeidsliv og myndigheter på velferdssamfunnets fremtidige utfordringer.  
 
Universitetet søker en fremtidsrettet leder som assosierer seg med våre verdier (lærende – nyskapende – mangfoldig), og som vil bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vår visjon om å levere kunnskap som løser samfunnets utfordringer.  
 
Rektor er universitetets daglige leder med ansvar for den samlede virksomheten i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Rektor rapporterer til universitetsstyret.  

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Kvalifikasjoner  

Det kreves at rektor har formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (doktorgrad) ved høgskole og universitet og har førstehåndserfaring fra universitetets kjernevirksomhet: undervisning, forskning, formidling og nyskaping.  
 
Videre kreves: 

Vi ønsker deg som har  

Full stillingsbeskrivelse finner du på ansatt.oslomet.no (pdf)

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.  

Vi kan tilby deg 

 
Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 
styreleder Trine Syvertsen, epost: trine.syvertsen@media.uio.no, mobil 975 05 843 
 
Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Jefferson Wells, Senior Management Consultant Gisle Roll Ludvigsen på mobil 93 46 81 68 eller seniorrådgiver Øystein Dahl på mobil 90 56 82 85.

Stillingen er plassert i stillingskode 1004. Ansettelse skjer på åremål frem til 31.7.2027. 
Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.  
 
Søknadsfrist:         28 september, 2021
Ref:                       21/04749 
 
 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).