!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

dronebilde over Oslo sentrum fra OsloMet taket

Seksjonssjef for økonomi Fakultet for helsevitenskap

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Har du lyst til å videreutvikle økonomiseksjonen ved det største fagmiljøet innen utdanning av de fleste helseprofesjoner? Vi har ledig stilling som Seksjonssjef for økonomi.  

Fakultet for helsevitenskap utdanner kandidater innen de fleste helseprofesjoner. Våre ansatte driver fremtidsrettet utdanning og forskning tett på praksis og med relevans for samfunns- og arbeidsliv. Fakultetet har 6000 studenter og nærmere 600 ansatte. Vi har en budsjettramme på rundt 500 mill. kroner.

Seksjon for økonomi har en nøkkelrolle i fakultetets videre utvikling gjennom arbeid med budsjett, økonomistyring, regnskap, innkjøp og prosjektøkonomi. I rollen som seksjonssjef vil du ha et særlig ansvar for ledelse og utvikling av fakultetets økonomi- og virksomhetsstyring og for at fakultetet har velfungerende rutiner for økonomiforvaltning og internkontroll. Seksjonen er i en utviklingsfase der vi rekrutterer nye medarbeidere. De neste par årene skal vi forbedre budsjettfordelingsmodellen og –prosessen ved fakultetet, samt videreutvikle våre rutiner og arbeidsprosesser. 

Du vil inngå i og samarbeide på tvers av administrativ ledergruppe på fakultetet og være et bindeledd mot den sentrale økonomiavdelingen og økonomiseksjonene ved de andre fakultetene. Du deltar som observatør i dekanens ledergruppe og får innblikk i strategiske diskusjoner, og vil rapportere til fakultetsdirektøren. Økonomiseksjonen består av ni ansatte i tillegg til leder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har:

Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning

Det er en fordel at du har:

Vi ønsker deg som:

Vi kan tilby deg:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1211 seksjonssjef, lønnstrinn 70-81, kr 661 400 - 864 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er ledig omgående.

Søknadsprosess

Vi behandler kun søknader sendt inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Andre opplysninger

Hvis du har spørsmål om stillingen, er du velkommen til å kontakte:

Du er også velkommen til å ta kontakt med en av våre rekrutteringsrådgivere i Jefferson Wells:

Alle henvendelser behandles konfidensielt innledningsvis, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver.

Søknadsfrist: 24.november 2022

Saksnr: 22/07558

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn