Fire kolleger i samtale rundt et bord i biblioteket

Seksjonssjef til seksjon for digital innovasjon i undervisning (DIGIN)

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Vi søker en kunnskapsrik og løsningsorientert leder i nyopprettet stilling som seksjonssjef for DIGIN, OsloMet sin støtteenhet for digital innovasjon i undervisningen. 

DIGIN gir veiledning, råd og hjelper ansatte til å bli gode på digitale verktøy i undervisningen, og øke kunnskapen rundt samstemt læringsdesign. DIGIN skal også være en inspirerende møteplass for utvikling og deling av digital undervisningspraksis, og jobber for å fremme kunnskapsdeling på tvers av fag og fakulteter innen fagområdet digitale verktøy i profesjonsutdanning. DIGIN inngår i Avdeling for utdanning og har for tiden 8 medarbeidere med hele eller deler av sin stilling i enheten. Seksjonssjefen rapporterer til avdelingsdirektør og inngår i hans ledergruppe.

Du er analytisk, strukturert og fleksibel, og evner å holde oversikt over en variert oppgaveportefølje. Du involverer og engasjerer medarbeiderne dine, og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Du arbeider systematisk med utvikling av seksjonens oppgaver og ansvarsområder og bidrar i driftsoppgaver ved behov.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 

Vi søker deg som har

 

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Følgende tillegges vekt

 

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMet sin lønnspolitikk som seksjonssjef 1211, lønnstrinn 75 – 81, dvs. kr 728 100 til kr 864 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist: 19. februar 2023

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn