d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Senioringeniør - Senior nettverksadministrator

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

IT-avdelingen ved OsloMet har 62 ansatte og er i tillegg til IT-direktørens stab fordelt på 3 seksjoner: Kunde- og Servicesenter (KOS), Tjenestestyring og Utvikling (TSU), og Tjenesteproduksjon (TPR).  

IT avdelingen har en nøkkelrolle i OsloMet’s strategi for digital transformasjon og skal støtte opp under sektorens utviklingsambisjoner knyttet til digitalisering. Vi skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser.  

Vi håper derfor å kunne ønske velkommen en ny fulltids ansatt Senior Nettverksadministrator, som sammen med oss vil ha fokus på stabil og sikker drift, automatisering av tjenestene våre og kontinuerlig forbedring.

Arbeidssted vil i utgangspunktet være på Campus Pilestredet, men stillingen betjener også andre lokasjoner (både på Kjeller og andre steder OsloMet har interesser).

Stillingen vil inngå i Seksjon for tjenesteproduksjon (TPR) og i teamet for basisdrift (eInfra). Du vil ha delansvar for drift og forvaltning av OsloMet’s nettverk ved alle våre lokasjoner, samt ansvar for oppfølging mot våre driftspartnere, ISP og å delta inn i avdelingens andre prosesser rundt IT infrastruktur-tjenester. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi søker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 
Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Senioringeniør i lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 532 300,- – 691 400,- pr. år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:         3.11.20

Ref:                        20/08942

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.