e8e9a1dc183d2a451321725e22ef29c6.jpg

Senioringeniør - Systemadministrator

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Scripting med Powershell

Avdeling IKT har høye krav til å levere stabile og sikre løsninger og ønsker å bli enda bedre på scripting og automatisering. Vi søker derfor etter deg som er glad i å scripte og automatisere med Powershell, interessert i å koble sammen ny og gammel teknologi og har et bevisst forhold til IT-sikkerhet.

Hos oss vil du få mulighet til å delta aktivt i faglige diskusjoner og beslutningsprosesser. Vi har stort søkelys på utvikling og kompetansedeling, og du får muligheten til å lære deg ny teknologi for å løse nåværende og fremtidige problemstillinger.  

Avdeling IKT består av 3 seksjoner, Kunde- og servicesenter, Tjenestestyring og utvikling, og Tjenesteproduksjon. Som Systemadministrator vil du være en del av seksjon for Tjenesteproduksjon og inngå i enhet for applikasjonsdrift. Enheten har driftsansvar for alt av Microsoft og Apple produkter på OsloMet, og du vil jobbe sammen med andre svært kompetente og hyggelige kollegaer som er opptatt av å spille hverandre gode og trekke i samme retning.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Jefferson Wells, seniorrådgiver Marion Gangnes på mobil 90 27 64 00.

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1181 senioringeniør, lønnstrinn 64 – 79, tilsvarende kroner 583 500 – 801 300 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:         28. september 2021

Ref:                       21/08871

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).