!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

86a31496b5824316e5570a2597f4e1d1.jpg

Senioringeniør systemintegrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Har du erfaring med automatisering og sans for gode frontendløsninger?

OsloMet skal bruke teknologi til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. Dette stiller høye krav til IT-avdelingens fremtidige leveranser. Vi ser etter deg som vil være med på å lage gode løsninger for automatisering, overvåkning og gode frontendløsninger for IT-avdelingen.

IT-avdelingen består av 3 seksjoner, Kunde- og servicesenter, Tjenestestyring og utvikling, og Tjenesteproduksjon. Denne nyopprettede stillingen vil ha tilhørighet i seksjon Tjenesteproduksjon. Du vil inngå i enhet for applikasjonsdrift sammen med andre svært kompetente medarbeidere og vil kunne påvirke hvordan og hvilke tjenester som tilbys ved OsloMet. Et bevisst forhold til IT-sikkerhet i arbeidet forventes.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel om du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1181 senioringeniør, lønnstrinn 60 – 74 som tilsvarer kroner 535 200 – 694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          14. april 2021

Ref:                        21/03115OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).