!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Seniorkonsulent/ førstekonsulent i økonomi ved Fakultet for teknologi, kunst og design

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Det er droner, roboter, hacking, maskespill, mote, kunst, kjemi, og en hel del innovasjon i skjønn forening.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av seks medarbeidere. Vi jobber med budsjettering, analyser, rapportering, ekstern finansiering, inngående fakturaer og videreutvikling av etter- og videreutdanning. Vi har også ansvar for store innkjøp i fakultetet

Vil du være med å styrke vår økonomiseksjon i universitetet?  

Har du i tillegg lyst til å jobbe i et hektisk og motiverende miljø, så er dette en god mulighet.

Viktige arbeidsoppgaver i denne faste stillingen vil være budsjettarbeid, analysearbeid, fakturabehandling, rapportering og økonomisk rådgivning.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

Andre oppgaver i seksjonen kan også bli en del av oppgaveporteføljen.

 Kvalifikasjonskrav

Til stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå, fortrinnsvis bachelorgrad. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.

Til stilling som seniorkonsulent kreves relevant bachelorgrad. Det er videre nødvendig med relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

 Ønsket erfaring for ansettelse i stilling som seniorkonsulent 

Dersom du er fremoverlent og nyutdannet oppfordres du til å søke stilling som førstekonsulent.

 Vi ønsker deg som har 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg 

 Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Susanne Skrimstad, tlf. 67 23 85 17.

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1363 seniorkonsulent/ 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 49 - 59/ 43 - 54, dvs kroner 442 300 – 523 200 / 402 600 - 479 600  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.