!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

99a8de6dcefab631641bcb99817ed2f8.jpg

Seniorrådgiver - controller

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Søker erfaren, analytisk og proaktiv Senior Controller

Seksjon for Økonomi- og virksomhetsstyring har ansvar for å tilrettelegge og lede arbeidet med universitetets plan- og styringsprosesser, langtidsplan og -budsjett, tertial- og årsrapportering, økonomisk oppfølging av den totale virksomheten, risikostyring, saksbehandling for styret og andre oppgaver knyttet til styringsprosessene. Seksjonen har systemansvar for OsloMets virksomhetsstyringssystem.

Vi søker en erfaren controller som trives med å jobbe med økonomiske analyser, tar ansvar for deler av universitetets rapportering, deltar i prosjekter samt er en fremoverlent controller for flere enheter ved universitetet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Seksjonssjef Anne-Britt Røvik Hedenstrøm, 41 63 20 11
Økonomidirektør Line Haugen, 91 54 86 30
Seniorrådgiver Inga-Marita Ottosson, 41 49 72 16

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 74, tilsvarende kroner 543 500 – 702 100 per år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          25. oktober 2021

Ref:                       21/10489

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).