a4aa5fb5545e240a7f34a51e81394609.jpg

Seniorrådgiver – forskningsadministrasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å jobbe med forskningsadministrasjon, personal og økonomistyring i et samfunnsvitenskapelig forskningsmiljø?

Senter for profesjonsstudier (SPS) er et ledende forsknings- og forskerutdanningssenter innen profesjonsstudier i Norden. Senteret har ca. 50 ansatte, og har bl.a. ansvar for et av universitetets doktorgradsprogram. I tillegg har vi flere større forskningsprosjekter med ekstern finansiering. 

Ved SPS er det ledig en 100% fast stilling som seniorrådgiver. Seniorrådgiverstillingen dekker et bredt og variert spekter av arbeidsoppgaver, fra løpende driftsoppgaver og saksbehandling til aktiv medvirkning i mer strategiske beslutninger.

Stillingen er en del av senterets administrasjon, som arbeider tett opp mot de vitenskapelig ansatte. Hovedansvarsområdet vil være forskningsadministrative oppgaver (knyttet til eksternfinansierte prosjekter), personalforvaltning, senterets planlegging, økonomi og rapportering. Den som har stillingen vil arbeide i nært samarbeid med senterleder gjennom saksforberedelse og utarbeiding av beslutningsgrunnlag for senterleder og senterets ulike organ.

Administrasjonen består av fire andre stillinger og de ansatte forventes å være fleksible og trå støttende til på andre administrative områder i hektiske perioder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Arbeidsoppgavene utføres i tett samarbeid med senterleder og øvrig administrasjon.

Du må ha

Ved vurdering av søkerne vil vi også legge vekt på

Vi ønsker deg som er

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til utviklingen av SPS kjernevirksomhet, forskning og forskerutdanning.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt:

Fungerende senterleder, professor Silje Bringsrud Fekjær, 67 23 50 88, silje@oslomet.no

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som Seniorrådgiver 1364, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 532 300-691 400 pr. år.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:          9. mars 2020

Ref:                        19/09734

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.