99a8de6dcefab631641bcb99817ed2f8.jpg

Seniorrådgiver forskningsstøtte IKT

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Bli en del av OsloMets tverrfaglige team innen forskningsstøtte 

OsloMet setter forskning av høy kvalitet i sentrum, og vi jobber målrettet med å videreutvikle støtteapparatet for å kunne gi våre forskere de beste rammebetingelsene. 

Avdeling for IKT skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte. Dette stiller høye krav til avdelingens leveranser, vårt samarbeid med andre enheter og vår evne til innovativ tjenesteutvikling.  

Vi søker nå en seniorrådgiver som skal bli en del av et tverrfaglig team innen forskningsstøtte på OsloMet. Sammen med kollegaer i Avdeling for IKT, i andre deler av fellesadministrasjonen og på fakulteter og sentre vil du være med på å gi våre forskere råd og praktisk bistand innen håndtering av forskningsdata – alt fra planlegging til arkivering og deling. 

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å: 

 

Vi søker deg som har:

 

Det er en fordel at du har: 

 

Vi ønsker deg som:  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

 

Vi kan tilby deg:

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

 

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) lønnstrinn 69-81, fra kr. 648 700 – 864 500 kr. pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   

 Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:  14.08.2022  

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn