!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Tre kolleger i samtale

Seniorrådgiver - FoU

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Jurist innenfor forsknings- og utviklingsfeltet!  

Avdeling for forskning og utvikling søker en erfaren og dyktig jurist til en variert, interessant og fast stilling. Avdelingen er en strategisk pådriver for forskningsvirksomheten ved OsloMets fakulteter og forskningssentre, og skal medvirke til å utvikle og koordinere arbeidet på disse områdene. Det er et stort spenn i stillingens arbeidsoppgaver, og du får gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i avdelingens juridiske enhet, og vil være med og bistå institusjonen på avdelingens fagfelt. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 64 - 81, tilsvarende kroner 624 500 – 895 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent i lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

Du kan som søker med hjemmel i Offentleglova blir publisert på søkerlisten selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Hvis det skjer, vil du bli varslet om det før publiseringen.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          4. desember 2023

Ref:                        23/07939

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen. Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram