d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Seniorrådgiver i Seksjon for FoU ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har behov for en kvalifisert og initiativrik medarbeider med bred erfaring innen forskningsadministrasjon. Stillingen er en del av den strategiske satsingen på OsloMet om å øke universitetets portefølje av eksternt finansierte prosjekter, særlig fra Diku/NORAD, EU og Norges forskningsråd. I et fagfelt i stor utvikling søker vi nå etter en selvstendig og engasjert medarbeider som ønsker å bidra til å nå OsloMet sine ambisiøse målsetninger innen FoU-feltet.

Nøkkeloppgaver innen forskningsadministrasjon blir primært knyttet til akkvisisjon av eksterne prosjektmidler nasjonalt og internasjonalt med særlig fokus på EUs rammeprogram Horizon Europe og Diku. Vi leter etter deg som har erfaring fra egen forskning og kjenner til alle oppgaver knyttet til forskningsadministrasjon.

Seksjon for FoU-administrasjon består i dag av syv medarbeidere og har behov for ytterligere en fast ansatt med oppgaver tilsvarende full stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

I tillegg vil du ta del i seksjonens generelle oppgaver, blant annet saksbehandling av forskningsadministrativ karakter.

Vi søker deg som har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 553 500-714 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn