3ace5cf27d4cb9a73fa0c8b0bb9d3db2.jpg

Seniorrådgiver innenfor sosial innovasjon / innovasjon i offentlig sektor (3-årig engasjement)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være med på å utvikle OsloMet som en viktig innovasjonsaktør? 

Avdeling for forskning og utvikling søker for snarlig tiltredelse en engasjert og erfaren medarbeider til interessante og varierte oppgaver innenfor området sosial innovasjon / innovasjon i offentlig sektor. OsloMet skal videreutvikles som en sterk og nyskapende forsknings- og innovasjonsorganisasjon, for slik å forsterke innsatsen knyttet til vårt samfunnsoppdrag. Universitetet vil de nærmeste årene utvikle sitt bidrag til utvikling og innovasjon i næringsliv, offentlig sektor og samfunnet for øvrig.  

Forskningen ved OsloMet bidrar til ny kunnskap og yter dermed vesentlige bidrag til å løse konkrete samfunnsutfordringer. Ved å styrke støtteapparatet knyttet til forskning og utdanning arbeider OsloMet for å sikre en bredere tilnærming til anvendelse av forskningsresultater. En annen viktig målsetting er at de ulike utdanningsprogrammene skal tilføres mer kompetanse knyttet til innovasjon og entreprenørskap. 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som har  

Det er en fordel at du har 

Vi ønsker deg som  

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, det vil si kr. 543 500 – 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:         23 januar, 2022 

Ref:                        21/13074

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).