!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Tre kolleger i samtale i biblioteket

Seniorrådgiver innkjøp, kategoriansvarlig for eiendomsanskaffelsene

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Bli en del av vårt fremtidsrettede innkjøpsteam!

Er du opptatt av nye måter å løse utfordringer på og tenker at du kan gjøre en forskjell? Da kan det være deg vi ønsker inn i teamet vårt.

OsloMet skal være ledende på forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Et av målene går ut på å være ledende i å ta i bruk digitale verktøy og innovative løsninger, da må vi også være ledende på å styre anskaffelsesprosessene og sette hensiktsmessige krav til leverandørene og produktene som etterspørres. Vi skal følge regelverket, samarbeide godt med fagmiljøene, ivareta samfunnsoppdraget vårt og samtidig bidra til å øke det økonomiske handlingsrommet til OsloMet. Det er mange spennende utviklingsprosjekter som pågår for tiden – Seksjon innkjøp er blant annet med som pilot på et forskningsprosjekt som skal bidra til mer bærekraftige anskaffelser innenfor mat og drikke kategorien. Vi styrer etter slagordet vårt; Ny viten – Ny praksis!

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 

Vi søker deg som har

 

Det er en fordel at du har

 

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 73 – 79, dvs kroner 701 300 – 814 900 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

 

Søknadsfrist:          6. desember 2022

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn