c62d12258ec6eb5ce243cf025a77bf67.jpg

Seniorrådgiver/senioringeniør FoU og datasikkerhet

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å være en nøkkelperson for digital transformasjon ved OsloMet?

OsloMet står for tiden i en omfattende digital transformasjon. IT-avdelingen har en nøkkelrolle i å støtte utviklingsambisjonene til OsloMets strategi for digital transformasjon. Det betyr at det er mange utfordringer og spennende oppgaver som IT-avdelingen skal håndtere nå og fremover. OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 20 000 studenter og ansatte.

Teknologi brukes til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. IT-avdelingen skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte. Dette stiller høye krav til avdelingens fremtidige leveranser. OsloMet søker derfor en overingeniør til en nyopprettet stilling med fokus på implementering, drift og forvaltning av IT-løsninger i tillegg til rådgivning spesielt mot Forsknings- og utviklingsmiljøet (FoU-miljøet) ved OsloMet. Dette er en av to nyopprettete stillinger som nå lyses ut. Stillingen er organisatorisk lagt til IT-avdelingen ved Seksjon for tjenestestyring og -utvikling.

I denne stillingen vil du arbeide i et team som har omfattende erfaring og kompetanse innen rådgivning, utvikling og IT-drift. Det vil være rom for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og faglig utvikling. Oppgavene vil være en kombinasjons av proaktivt arbeid, rådgivning, utarbeidelse av retningslinjer, og løse konkrete problemstillinger knyttet til forskningsstøtte, datahåndtering og personvern i samarbeid med andre fagressurser.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:
Rådgivning og forvaltning tilknyttet IT-tjenester som støtter forskningsområdet

Vi søker deg som har:

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som

I perioder vil det være behov for å holde høyt tempo og å takle stress på en god måte.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) eller senioringeniør (kode 1181) avhengig av kompetanse og erfaring. Lønn i lønnstrinn 69-81, kr 627 700 – 837 200,- pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:        10.8.2020

Ref:                       20/04244OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.