a338355677afd9e34a73be4ae5af0d38.jpg

Seniorrådgiver til Avdeling for forsking og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Spennende stilling med oppgaver innenfor internasjonalt forskningssamarbeid og bærekraft! OsloMet intensiverer arbeidet med bærekraft og koordinerende oppgaver knyttet til dette viktige, tverrgående fagområdet. En nyutviklet handlingsplan er utgangspunkt for implementerende tiltak ved OsloMet fra denne høsten. Videre pågår det et omfattende arbeid med struktur og posisjonering opp mot EUs 9. rammeprogram der bærekraft er et vesentlig innsatsområde. I tillegg er det for denne stillingen knyttet oppgaver til regjeringens Panoramastrategi, samt partnerskap og samarbeid om forskning utenfor EU, inkludert samarbeid mot Det globale sør.

Avdeling for forskning og utvikling søker en dyktig og erfaren medarbeider med relevant arbeidserfaring fra bærekraftsområdet, og god innsikt i forskningssamarbeid utenfor EU.

Det er stort spenn i arbeidsoppgavene, og gode muligheter for faglig utvikling. Du vil inngå i en fagavdeling i den sentrale administrasjonen, men vil også samarbeide bredt med ledelse og fagmiljøer i fakulteter og sentre på avdelingens fagfelt, og særlig på bærekraftsområdet.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 - 74 det vil si kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte ”logg inn og søk stillingen”.


Søknadsfrist: 26.november 2020
Ref: 20/09887

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).