d75e6f4e0bafe2dee90727aaff97148c.jpg

Seniorrådgiver til OsloMets eiendomsavdeling og campusprogram

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Seniorrådgiver til OsloMets eiendomsavdeling og campusprogram

Er du klar for spennende oppgaver som seniorrådgiver med prosjektleder oppgaver i Eiendomsavdelingen? 

Vi styrker vår prosjektlederkapasitet til flere store delprosjekter knyttet til strategisk campusutvikling og det pågående campusprosjektet. Stillingen er 100% fast.Vi skal etablere ett nytt bygg på Romerike i Viken fylke, etablere ett nytt universitetsbibliotek, flytte fagmiljøer innad i bygningsmassen, og trenger deg som brenner for effektiv arealutnyttelse og bobler over av gode ideer.  

Avdeling for eiendom i divisjon for digitalisering og virksomhetsstyring har ansvar for drift, forvalting og utvikling av alle OsloMets bygninger. OsloMet leier alle sine bygg, både av offentlige og private eiere. Bygningsmassen består totalt av 180.000 kvadratmeter og fordelt hovedsakelig på to campus; Pilestredet i Oslo og Kunnskapsveien på Kjeller. Arbeidssted Oslo.

Vi håper du vil være med på denne endringsreisen!

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som har  

Vi ønsker deg som  

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

Eiendomsdirektør, Mariann Hole, 916 56 646  

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 - seniorrådgiver lønnstrinn 66-74, kroner 604 700– 702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 6 desember, 2021

Ref:  21/11532

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).