studiested-pilestredet_30284432967_o (2).jpg

Sikkerhetsleder

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Sikkerhetsleder

Er du opptatt av utviklingstrekk som berører sikkerhet i forskning og utdanning?

Ved OsloMet er sikkerhet og beredskap av strategisk betydning. God helhetlig sikkerhetsstyring skal understøtte vår kvalitet og kjernevirksomhet, vårt samfunnsoppdrag, og vårt omdømme. Behovet for sikkerhet skal balanseres med åpenhet og internasjonalt samarbeid. Våre campuser skal være trygge arbeids- og studiesteder.

For å koordinere et samlet sikkerhetsarbeid, søker OsloMet sikkerhetsleder (CSO) til nyopprettet stilling. Vi søker deg som både kan legge langsiktige planer, som har evne og kompetanse til å bidra i utviklingsarbeid, og som kan gå inn enkeltsaker ved behov. Du har gode samarbeidsevner, og skaper engasjement og driv. Du ser sammenhenger og helhet, og er interessert og oppdatert på utviklingstrekk som berører sikkerhet.

Sikkerhetsleder rapporterer til Direktør for organisasjon og infrastruktur.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 62–80, tilsvarende 604 900–870 900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søkere for denne stillingen må kunne bestå sikkerhetsklarering.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 23 mai, 2024

Ref: 24/16357

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram