!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

11e14d17c70b1ed4bba9e4c70f30fa6f.jpg

Sikkerhetsteknikker

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Sikkerhetsteknikker

Avdeling for eiendom har ansvar for drift og forvalting av alle universitetets bygninger. OsloMet leier all sin bygningsmasse som totalt består av 180.000 m2 i Pilestredet, Kjeller, Silurveien og i Sandvika. Avdelingen består av en stab og to seksjoner med rundt 60 medarbeidere. Vi er inne i en spennende fase med flere store prosjekter knyttet til et langsiktig arbeid med strategisk campusutvikling. Vi jobber for å forbedre og utvikle FDV -systemet, samt at vi har høyt fokus på miljøeffektivisering gjennom Grønt OsloMet. 

Du vil inngå i en sikkerhetsgruppe som ledes av sikringsleder, og som ligger under seksjon for drift og husøkonomi. Mer og mer av OsloMet `s adgangssystem digitaliseres, men vi har fortsatt et utstrakt manuelt nøkkelsystem. Sikkerhetsavdelingen er 24/7 bemannet og det er primært vektere som betjener sikkerheten, men det kan i særskilte tilfeller kreve tilstedeværelse utenfor ordinær arbeidstid.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Vi søker deg som har 

 Vi ønsker deg som

Personlig egnethet og samarbeidsevner vil blir tillagt stor vekt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

På grunn av stillingens sikkerhetsansvar er det et krav om et krav om politiattest

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1113, rådgiver, lønnstrinn 50-66 , om tilsvarer kr. 449 300- 594 400 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         17 januar, 2020

Ref:                  19/12732

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 

 

 OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.