!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

8d8faf538325a5488edfbbb27e9e71d2.jpg

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar – veiledningstjeneste og kommunikasjon

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du være bibliotekets ansikt utad?

Ved Universitetsbiblioteket, OsloMet, er det ledig en fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar. Stillingen tilhører biblioteket P48. Vi søker en engasjert og utviklingsorientert bibliotekar med interesse for publikumstjenester, og som vil være med å bidra til å styrke vår veiledningstjeneste (skranke) og kommunikasjon. Vi søker deg som liker at det skjer mye rundt deg, og som møter ulike mennesker på en profesjonell og serviceinnstilt måte. I tillegg har du kompetanse innenfor kommunikasjon eller markedsføring og kan bidra i UBs kommunikasjonsarbeid i ulike kanaler.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Universitetsbiblioteket er under omorganisering og det kan komme endringer i arbeidsoppgavene.

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1515 spesialbibliotekar, lønnstrinn 50 - 66, tilsvarende kroner 451 700 - 604 700 per år. For søkere med utdanning på mastergradsnivå kan tilsetting i stillingskode 1199 universitetsbibliotekar, lønnstrinn 51 - 66, tilsvarende kroner 468 300 - 604 700 per år vurderes. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          19. september 2021

Ref:                        21/08994

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).