a756338346dce96936e4037cc95fb24c.jpg

Spesialbibliotekar ved Universitetsbiblioteket, OsloMet

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du bidra til å utvikle fremtidsrettede og brukervennlige digitale bibliotektjenester for våre studenter og ansatte?


En av våre medarbeidere går over i annen stilling og vi søker hans etterfølger. Vi leter etter deg som har erfaring med forvaltning av e-ressurser, og gjerne også erfaring med drift av biblioteksystemer. Du ønsker å jobbe i et team som har som oppgave å anskaffe og administrere elektroniske bibliotekressurser. Teamet har også som oppgave å videreutvikle og forbedre eksisterende tjenester og arbeidsprosesser. Utviklingen av våre digitale samlinger skjer i et samspill med avdelingsbibliotekene og det faglige personalet ved OsloMet. Stillingen er ledig fra 15. august 2021.

Seksjon for samling og system har ansvar for å anskaffe trykte og digitale informasjonskilder og gjøre disse tilgjengelig for studenter og ansatte. Seksjonen er også ansvarlig for drift og vedlikehold av bibliotekets datasystemer. For mer informasjon les om Universitetsbiblioteket på OsloMet 


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Vi søker deg som har

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1515 spesialbibliotekar, lønnstrinn 50 – 66 som tilsvarer kroner 451 700 – 597 000 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:          18. mai 2021

Referanse:              21/04356

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).