0bdb0de8d1f866ac7222c1fc089f0f81.png

Stipendiat - Avdeling for Prehospitalt Arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Akutt kritisk syke og skadde pasienter. Forskningsgruppen fokuserer på de akuttmedisinske pasientene i og utenfor sykehus og har som hovedmål å sikre pasienter et likeverdig og godt akuttmedisinsk pasientforløp, både i og utenfor sykehus.   Stillingen har en varighet på fire år, hvor 25% av stillingen er pliktarbeid. 

Arbeidsområde

Dette fireårige forskningsprosjektet har som formål å evaluere hyppige innringere til Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral og Kommunal Legevaktstelefon. Det er et nybrottsarbeid, fordi vi i dag har lite kunnskap om hvem disse innringerne er og hva slags behov disse pasientene har. I tillegg vet vi lite om hvordan helsepersonellet opplever og håndterer disse pasientene. Prosjektet vil evaluere hvordan pasientene selv opplever det telefoniske møtet med helsepersonell hos AMK og legevakt, og hvordan helsepersonellet opplever møtet med disse pasientene. Prosjektet vil benytte både kvantitativ og kvalitativ metode, og vil således bidra til at stipendiaten får en bred metodologisk erfaring.

Kvalifikasjonskrav  

Vilkår  

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak til Ph.D.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om opptak til Ph.D. program HV. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.  

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

 Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- pr år som startlønn.  Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen” logg inn og søk stillingen”.  

Søknadsprosess

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:  

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: Førsteamanuensis, Trine Møgster Jørgensen, mobil 91 75 88 44.  Søknadsfrist: 1. juni 2022 Ref:        22/02921  

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn