English version
To kolleger i samtale vandrer ned trappa ved biblioteket med gule OsloMet bærenett

Stipendiat i Avansert materialteknologi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Det er ledig en Ph.d-stilling ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), innen feltet Avansert Materialteknologi, knyttet til prosjektet “Mikroproduksjon og Energimaterialer”. Ph.d.-kandidaten vil inngå i forskningsgruppen Mechanical, Mechatronics and Materials Technology (M3T), samt GreenMet – OsloMet Green Energy Laboratory. Stillingen er for en periode på tre år, og den som tilsettes bør fortrinnsvis tiltre stillingen snarest.

Arbeidsområde

Utviklingen av nye materialer og produksjonsteknikker er avgjørende i det grønne skiftet og for å nå mange av målene for bærekraftig utvikling satt av FN. Å utvikle en bærekraftig, fullt fornybar økonomi er avhengig av å finne svært effektive og rimelige materialer og teknologier. Effektiviteten og kostnadene ved fornybar energi er for tiden begrenset av kapasiteten til tilgjengelige materialer. For å bryte gjennom disse begrensningene er det viktig å utforske det skjulte potensialet til materialer i nanoskalaen.

Avkarbonisering av mange energikrevende menneskelige aktiviteter er nå en realistisk mulighet. Dette vil kreve storstilt elektrifisering av sektorer som energiproduksjon, industrielle aktiviteter og transport, og bruk av fornybar energi og rent drivstoff. Siden mange fornybare energikilder er intermitterende, vil pålitelig energilagring være avgjørende for denne overgangen. Følgelig er store teknologiske sprang fremover innen batterier (standard og brenselceller) og grønn hydrogenproduksjon avgjørende for å redusere menneskelige karbonutslipp. Begge områder er avhengige av nye materialer.

De mest brukte batteriene er avhengige av flytende elektrolytter basert på organiske løsemidler, noe som fører til sikkerhetsrisiko på grunn av potensialet for lekkasje og forbrenning. Faststoffelektrolytter er et sikrere alternativ: de er ikke-brennbare og mer elektrokjemisk stabile. De tillater også bruk av litium- og natriummetaller som anode, og kan stables i flere lag, og øker dermed energitettheten til Li- og Na-ion-batterier. Derfor er faststoffelektrolytter lovende kandidater for neste generasjon elektrolyttmaterialer for å erstatte flytende elektrolytter.

Elektrosprayavsetning og elektrospinning er teknikker som tillater avsetning av mikro-/nanoskala dråper, partikler og fibre med høy kvalitet og repeterbarhet, samt fjerning av materiale med høy hastighet gjennom overflatepartikkelbombardement. Dette prosjektet vil studere bruken av disse teknikkene for utvikling av avanserte energimaterialer.

PhD-prosjektet "Mikroproduksjon og Energimaterialer" har to hovedmål:

  1. Forskning og utvikling av teknikker for å modifisere submikronstrukturen til materialer, inkludert mikrofabrikasjon, overflatebehandling og avsetning, basert på elektrospray/elektrospinning.
  2. Anvendelse av disse teknikkene til syntese av nanokomposittmaterialer for bruk i energilagring (batterier, for eksempel polymerkeramiske nanokompositter for faststoffelektrolytter).

Kvalifikasjoner og vilkår

Kandidater som allerede har en doktorgrad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke denne stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

Det vil være en fordel om du har en eller flere av følgene

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, nok. 532.200 pr. år i 100% stilling. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram