English version

Stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap knyttet til Forskningsrådsprosjektet MANAGEMENTTRUST

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Om stillingen

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har én ledig 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Stillingen er knyttet til prosjektet Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education (MANAGEMENTTRUST) som er finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er et samarbeid mellom Handelshøyskolen ved OsloMet, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Oslo kommune, Aarhus Universitet (Danmark) og Aarhus kommune (Danmark).

Profil

Ph.d.-stipendiatstillingen inngår i forskningsprosjektet MANAGEMENTTRUST, som er finansiert med 12 millioner kroner fra PROFESJON-programmet hos Norges forskningsråd. Prosjektet skal undersøke hvordan en pågående tillitsbasert reform, gjerne kalt den nye nordiske modellen for styring og ledelse, blir konseptualisert og praktisert innenfor undervisningssektoren og eldreomsorgen i to store nordiske byer. Dette utpregede tverrdisiplinære prosjektet har tre hovedmål:

  1. å utvikle en konseptuell ramme for å forstå nye modeller for tillitsbasert ledelse i offentlig sektor
  2. å undersøke hvordan store og komplekse organisasjoner som bykommuner utvikler og implementerer tillitsbasert ledelse
  3. å sikre at ledelsesutdanning ikke bare er tilpasset, men også aktivt utformer og påvirker, de nye tillitsbaserte reformene i offentlig sektor

Ph.d.-stipendiaten inngår i et team av seniorforskere og en postdoktor for å nå de overordnede målene ved hovedsakelig å studere rollen og egenskapene til vertikal og horisontal flyt av styringsinformasjon i virksomhetene som studeres, og deres sammenheng med organisasjonsendringer på veien mot tillitsbasert ledelse. Selv om det først og fremst er kvalitativ forskningstilnærming i studier av informasjonsflyt, anvender prosjektet kombinerte metoder («mixed methods»).

Søkere må utarbeide en prosjektskisse som er relevant for delprosjektet beskrevet over. Den som blir ansatt i stillingen, vil inngå i forskerteamet knyttet til prosjektet og relevante forskningsgrupper ved de to samarbeidende instituttene, Handelshøyskolen og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Normert stipendiatperiode er tre år uten undervisningsforpliktelser.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

Det er en fordel at du har:

Vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse og forskningsprosjektets aktualitet og relevant for doktorgradsprogrammet og stipendiatstillingens faglige profil. Skissen skal skrives på et faglig nivå som gjøre det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og inkludere følgende elementer:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 (tilsvarende kr. 479 600 per år).

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte mette.sandberg@oslomet.no

Søknadsfrist: 04.09.2020

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.