English version
Høstbilde med fargerike blader på Pilestredet 32

Stipendiat i bio-inspirert kunstig intelligens

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Instituttet har en ledig stilling som stipendiat i bio-inspirert kunstig intelligens. Kandidaten vil være tilknyttet OsloMet Artificial Intelligence Lab, og samarbeide med Center of Research Excellence, NordSTAR, innen området «Biologisk inspirerte beregningssystemer».

Arbeidsområde

Stillingen vil fokusere på noen av hovedoppgavene til EvoDevo2Learn-prosjektet. Naturlig seleksjon opererer på nivået av genetiske og epigenetiske faktorer for å velge settet med gener. Disse genene, når de uttrykkes i riktig rekkefølge over livet (utvikling), vil gi opphav til den voksende strukturen (hjernen, kroppen) som har potensial til å oppføre seg og lære med eller uten tilsyn. Dessuten, og kanskje mer slående, lærer levende organismer pålitelig under hjernens utvikling; det vil si når strukturen i nettverket endres drastisk. Visuell-romlig forståelse av verden, spatiotemporal kausalitetsslutning og følelse av handlefrihet som underbygger sunn fornuft, motorisk kontroll og til og med språk er eksempler på kompetanser tilegnet under hjernevekst. Likevel, hvordan assosiativ læring kan oppstå fra kombinasjonen av evolusjons- og utviklingsmekanismer er fortsatt unnvikende. Dette prosjektet vil bruke en ny tilnærming til å designe og trene biologisk plausible nettverk av kunstige nevroner som kombinerer evolusjon, utvikling og erfaring med legemliggjorte agenter for å overvinne en eller flere av disse store utfordringene i AI. Disse agentene vil bli trent i stadig mer komplekse miljøer, som vil bli modellert etter klassiske psykologiske, nevrovitenskapelige og forsterkende læringseksperimenter. Den resulterende populasjonen av funksjonelle algoritmer vil bli videre analysert i to aspekter:

  1. Hvordan deres tilkobling bidrar til deres funksjonalitet
  2. angående energiforbruk når de implementeres i nevromorfe brikker.

Prosjektet krysser følgende emner:

Stipendiaten vil bli tilbudt en treårig stilling i 100%, eller en fireårig stilling med 75% forskning 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4-årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Det er et mål at den tilsatte kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak på doktorgradsprogrammet på Fakultet TKD ved OsloMet, innen tre måneder etter ansettelsen, er et krav for å få stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

Ønskede personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter med søknaden innen søknadsfristen:

Følgende søkere er unntatt fra ovennevnte språkkrav:

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 15.12.2022Ref: 22/07451

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn