English version
Tre kvinnelige kolleger i samtale ute foran bygg med OsloMet logo som en trekant med OsloMet i gul skrift

Stipendiat i design av solide elektrolytter for Li- og Na-ion-batterier ved hjelp av Deep Learning-baserte modeller

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin-, elektro- og kjemiteknikk (MEK) ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen feltet Computational Material Modeling, knyttet til «Designing Solid Electrolytes for Li - og Na-ion-batterier som bruker Deep Learning-baserte modeller (DeepSolo)”-prosjektet. Ph.d.-kandidaten vil inngå i forskningsgruppen Mekanisk, Mekatronikk og Materialteknologi (M3T) og GreenMet – OsloMet Green Energy Laboratory. 

Forskningsområde

For tiden er flytende elektrolyttbaserte batterier de mest brukte batteriene i bærbare enheter og elektriske kjøretøy. De flytende elektrolyttene som brukes i disse batteriene, som er basert på organiske løsemidler, utgjør imidlertid en betydelig sikkerhetsrisiko på grunn av potensialet for lekkasje og forbrenning. Solid-state elektrolytter (SSE) er sikrere alternativer til flytende elektrolytter, siden de gir forbedret elektrokjemisk stabilitet og er ikke-brennbare. SSE-er tillater også bruk av Li- og Na-metaller som anode, og øker dermed energitettheten til Li- og Na-ion-batterier. Videre kan SSE-er stables i flere lag for å øke energitettheten ytterligere, noe som gjør dem til lovende kandidater for neste generasjon elektrolyttmaterialer for å erstatte flytende elektrolytter.

Å utvikle et enkelt materiale som oppfyller alle kravene til en passende SSE er utfordrende. På den ene siden krever det bruk av keramikkbaserte ledere for å oppnå en ikke-giftig og stabil SSE med høy ionisk ledningsevne. På den annen side trenger et materiale med lav ladningsoverføringsmotstand ved det faste elektrode-elektrolyttgrensesnittet et mykt materiale som en polymerbasert elektrolytt. Å kombinere harde og myke materialer (f.eks. polymerer og keramikk) til en enkelt polymer nanokompositt fast elektrolytt (PNSEs) kan være en lovende tilnærming for å løse dette materialparadokset. PNSE-er kan gjøre det mulig å oppnå ønskelige egenskaper, inkludert høy ionisk ledningsevne, lav grensesnittmotstand, forbedrede mekaniske egenskaper og overlegen elektrokjemisk stabilitet.

Når det gjelder småskalaeffekter på materialoppførselen til PNSE-er, kan bare molekylære simuleringer gi en systematisk metode for å forstå forholdet mellom strukturen og funksjonen til de komplekse systemene og akselerere utviklingen av mer høyytende PNSE-er. Det endelige målet med DeepSolo-prosjektet er å utvikle, implementere og validere nye dyplæringsmodeller for molekylær dynamikk og grovkornede simuleringer for karakterisering, design, virtuell testing og optimalisering av PNSE-er for Li- og Na-ion-batterier.

Stillingen lyses ut for en periode på tre år med 100% forskning. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.  

Kvalifikasjonskrav og vilkår

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 1. august 2024

Ref: 24/19735

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram