English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Stipendiat i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Stipendiat i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat i informasjons-, bibliotek- og arkivstudier, som er en studieretning under ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. Studieretningen har i dag rundt 15 stipendiater.

Profil

Denne stipendiatstillingen er relativt fri og søkere kan selv velge en problemstilling knyttet til én av forskergruppene ved instituttet, som er beskrevet slik på overordnet nivå:

Instituttet er del av det internasjonale iSchools-nettverket, som innebærer at studier og forskning tematisk skal ligge i møtet mellom mennesker, informasjon/kultur og teknologi. Det er en forutsetning at stipendiatens prosjekt gjør det samme.

Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse. Det bør framgå av prosjektskissen hvordan prosjektet har relevans for én eller flere av forskergruppene ved instituttet.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

Se programplanen for Ph.d.-program i samfunnsvitenskap for nærmere informasjon om når 90 studiepoeng kan godtas.

Det er en fordel at du har:

Vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten på innsendt prosjektskisse, forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og én eller flere av instituttets forskningsgrupper, samt kvaliteten på søkeres masteroppgave. Av skissen skal det framgå at det er sannsynlig at prosjektet vil føre fram til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og må inkludere følgende elementer:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Alle dokumenter må være lastet opp innen utløpet av søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må framvise originale vitnemål ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017. Årslønn: 501 200 (lønnstrinn 54).

 

Søknadsfrist:   30.11.2022

Ref:                 22/07005

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn