English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

8b93c9c3197be7f580820dad95be9df9.jpg

Stipendiat i kunstig intelligens innen muskelskjeletthelse og stordata

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Center of Intelligent Musculoskeletal Health (CIM) ble nylig utvalgt til å være en av fem fremragende akademiske forskningsmiljøer ved OsloMet. CIM vil være en forskningsarena for tverrfaglig forskning i og utenfor OsloMet, og vil inkludere helseforskere fra Forskningsgruppen for Muskelskjeletthelse (Fakultet for helsevitenskap) og IT-forskere fra OsloMet AI Lab (Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)), nasjonale og internasjonale forskningspartnere og brukerrepresentanter for pasienter, helsearbeidere og undervisere i høyere utdanning.

Arbeidsbeskrivelse

Stipendiaten vil være ansatt ved Institutt for informasjonsteknologi og tilknyttet Center of Intelligent Musculoskeletal Health (CIM). Forskere tilknyttet CIM utfører høykvalitets forskning på muskelskjeletthelse i et livsløpsperspektiv som omfatter ungdom, unge voksne, voksne og eldre mennesker.

Blant de sentrale målene for CIM er å bringe sammen forskere innen teknologi, helseforskning og samfunnsvitenskap for å gjøre epidemiologiske studier og intervensjonsstudier ved hjelp av avanserte analysemetoder på store datasett, inkludert teknologier innen kunstig intelligens (AI) og maskinlæring (ML).

Forskningsaktiviteten for CIM omfatter tre hovedområder:

Forskningsaktiviteten ved CIM har som målsetning å forbedre prognostiske modeller for muskelskjeletthelse. Forskerne ved CIM utforsker også underliggende mekanismer for muskelskjelettplager. Langtidsmål er å utvikle, evaluere og implementere effektive, innovative og praktiske løsninger for å forbedre muskelskjeletthelsen i befolkningen.

Det forventes at stipendiaten vil samarbeide med forskere ved CIM-senteret, andre forskningspartnere ved OsloMet og nasjonale og internasjonale partnere.

Ansettelse som stipendiat forutsetter opptak på PhD-programmet i Ingeniørvitenskap ved TKD-fakultetet. Kandidater som allerede har en PhD innen det samme eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke. Stipendiaten må fullføre kurs i PhD-programmet i Helsevitenskap tilsvarende minst 10 studiepoeng.

Stipendiatet tilbys for en periode på tre år i 100%. Den kandidaten som får stillingen, skal ha som mål å fullføre PhD-programmet innen dette tidsrommet og oppnå PhD-graden.

Om prosjektet

Muskelskjelettsykdommer er den nest vanligste årsaken til uførhet totalt sett i verden og med en aldrende populasjon i tillegg representerer de en av de største samfunnsmessige utfordringene for helse og velferd. Elektroniske helseregistre gjør at utviklingen av store samlinger av helsedata skyter fart. Norge har mange nasjonale helseregistre, noe som gir muligheter for å sammenstille og integrere data fra forskjellige registre, og skape grunnlag forbetydningsfull forskning. Moderne AI kan dokumentere imponerende resultater og i noen tilfeller også overgå mennesker i mange oppgaver. Disse metodene er imidlertid også forbundet med mange utfordringer som begrenser den tillit man har til metodene når de anvendes i en gitt kontekst.

Området som PhD-prosjektet omfatter er utvikling av maskinlæringsalgoritmer (ML) og registerbasert epidemiologi relatert til muskelskjeletthelse blant ungdom og unge voksne. Et overordnet mål for PhD-prosjektet er å forbedre troverdigheten for kunstig intelligens ved å bidra med kunnskap om mekanismene i AI og ML-metoder anvendt innen muskelskjeletthelse, noe som vil lede til bedre prediksjoner av helse-/sykdomsutfall og metoder for å kvantifisere nøyaktigheten av ML-baserte kliniske beslutningsstøtteverktøy. Stipendiaten vil bruke AI og ML til å predikere muskelskjelettrelaterte helseutfall og utfall som er relevant for utdanning og arbeidsliv. Prosjektet vil bruke detaljerte lenkede storskaladata fra mange kilder, inkludert en nasjonal studentundersøkelse, regionale kohort-studier og nasjonale administrative registre og helseregistre. Forskningsprotokollen vil bli gjort tilgjengelig for kandidater som blir invitert til intervju. Det forventes at PhD-prosjektet vil omfatte vitenskapelige undersøkelser som blir rapportert i minst tre vitenskapelige artikler med stipendiaten som førsteforfatter.

For ytterlige informasjon, ta kontakt med veilederne, førsteamanuensis Hårek Haugerud, haugerud@oslomet.no, eller professor Anis Yazidi, anisy@oslomet.no

Ansettelsen bør finne sted senest tre måneder etter at kandidaten mottar et tilbud om stillingen.    

Kvalifikasjonskrav

Vi ønsker oss kandidater med:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

Alle oversettelser må autoriseres av myndighetene. Originale dokumenter og gyldig pass må presenteres hvis du blir innkalt til intervju. OsloMet utfører dokumentkontroll for å evaluere kandidatene og sikre rettferdig behandling. Alle søknadsdokumenter må være på engelsk.

Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi kan tilby

Informasjon om å bo og jobbe i Oslo finner du her.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Hvis du har tekniske spørsmål om opplasting av søknad, kontakt HR-avdelingen HRTKD@oslomet.no. 

I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, vennligst søk elektronisk.

Ref. 21/03235

Søknadsfrist: 24.06.22

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn