English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat i mikrobiota og dens forbindelse til artrose

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, er det ledig stilling som ph.d.-stipendiat innen forskningsfeltet tarmmikrobiologi og dens effekt på menneskers helse, i dette prosjektet med særlig fokus på artrose. Stillingen er knyttet satsning til forskningsprosjekt «Intelligent Helse» ved OsloMet - storbyuniversitet

Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er 01.12.23.

Forskningsprosjektet består av tverrfaglig samarbeid mellom glykomikk ledet av professor Niclas Karlsson, og forskningsgruppen «Sykdom og miljøpåvirkning» ledet av professor Colin Charnock. Målet er å utforske sammenhengen mellom artrose og den mikrobiotiske profilen til artrosepasienter. Prosjektet vil benytte seg av state-of-the-art metagenomisk profilering og glykomikk sammen med pasientinformasjon.

Forskningsområde

Artrose er en sykdom som manifesterer seg som nedbrytning av leddbrusk, og regnes som en aldersrelatert sykdom. Denne funksjonshemmende sykdommen genererer en betydelig belastning for helsesystemet, og påvirker rundt 10% av befolkningen i et vestlig samfunn. Årsaken til at noen eldre lider alvorlig av sykdommen, mens andre ser ut til ikke å være rammet, er fortsatt et mysterium. I dette prosjektet vil vi utforske om en usunn tarmmikrobiota kan bidra til økt sykdomsbyrde hos artrosepasienter. Arbeidet vil skje dels ved OsloMet (campus Pilestredet) og dels hos samarbeidspartner i Leiden, Nederland. Noe reising til og arbeid i Nederland må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Vilkår

Ønskede kvalifikasjoner

Personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, ltr. 54 kr. 532 200,- pr. år. 

Søknadsprosess

Hvis du ønsker å søke på stillingen, må du gjør det elektonisk i vårt rekerutteringsystemet. Du må innen tidsfristen  laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist:  19.september 2023

Ref: 23/05604

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn