English version
Tre kvinnelige kolleger i samtale ute foran bygg med OsloMet logo som en trekant med OsloMet i gul skrift

Stipendiat innen bærekraftig innovasjon og radikale teknologier og løsninger for fremtidens vannindustri

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin-, elektro- og kjemiteknikk (MEK) har ledig en åremålsstilling som stipendiat innen bærekraftig innovasjon og radikale teknologier og løsninger for fremtidens vannindustri. Livet i Oslofjorden er truet av forurensning fra avløpsvann og landbruk. Norsk vannindustri har et ambisiøst mål om å redusere energiforbruket med 50 %, og redusere overløp av avløpsvann betydelig. Det vil derfor være nødvendig med store teknologiske investeringer.

Dette prosjektets mål er å undersøke mulige radikale innovasjoner for fremtidens vannindustri fra bærekraftperspektiver: samfunnsmessige, miljømessige og økonomiske. Hvilke radikale løsninger og teknologier kan gi bærekraftige alternativer, og hva er de miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvensene? Hvordan vil dette påvirke Oslofjorden, innbyggerne og kommunen?

Hovedmålet er å utforske potensialer og utfordringer for digitale løsninger for å muliggjøre engasjement for bærekraftig vannforbruk og avløpsrensing i Oslo-området i 2030 og 2070.

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK), Institutt for estetiske fag (EST) og Institutt for bygg- og energiteknikk (BE) på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

Forskningsområde

Radikal innovasjon i norsk vannindustri for å fremme bærekraftige vann og sanitærløsninger i Oslo-området, vil kreve samarbeid og vitenskapelig kompetanse på tvers av fagområder. Dette prosjektet vil bruke transdisiplinære tilnærminger i forskning for design for bærekraft og innovasjonsprosesser.

Prosjektet vil anvende forskningsmetoder og arbeidsformer som aksjonsforskning, framsyn, samskaping, modellering og simulering, livssyklusvurdering og digital prototypeutvikling. I prosjektet vektlegges samarbeid med interessenter i både vannsystemene og rekreasjonsområdene i fjorden. Deltager i prosjektet vil omfatte både unge borgere i urbane områder (fortrinnsvis elever og lærere i designfag på videregående- eller grunnskole el.); interessenter i vannindustri; og representanter fra lokale myndigheter.

Stillingen lyses ut for en periode på tre år med 100% forskning. Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen.  

Kvalifikasjonskrav og vilkår

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. 

Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år.

Dersom du har administrative spørsmål til stillingen, ta kontakt med hrtkd@oslomet.no. 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 1. august 2024

Ref: 24/19736

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram