English version
d40da24c13719642a3f73d3289056128.jpg

Stipendiat innen bakteriell genomikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet mikrobiell genomikk, tilknyttet prosjektet «Bakteriesex og resiliens – en genomisk tilnærming»

Stillingen har en varighet på tre år, og ønsket tiltredelse er innen 01.03.2022.

Fakultet for helsevitenskap utlyser en ph.d. stilling i fagområdet mikrobiell genomikk. Dette er en mulighet til å bli med i en tverr-institusjonell forskningsgruppe «Genomikk av mikrobielle patogener». Vårt hovedmål er å forstå overlevelses- og virulensstrategier hos bakterier og virus som forårsaker sykdom hos mennesker.

Ph.d.-graden vil være knyttet til ph.d.-programmet i Helsevitenskap, Fakultet for Helsevitenskap, Institutt for Naturvitenskapelige Helsefag, OsloMet. Oppstartdato avhenger av formelt opptak på ph.d.-programmet i Helsevitenskap. I tillegg til OsloMet så vil kandidaten arbeide i samarbeid med veiledere ved Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus.

Les mer om fakultetet og instituttet : Institutt for naturvitenskapelige helsefag - OsloMet

Arbeidsområde:

Bakteriell genomikk, bioinformatikk og biostatistikk. I dette prosjektet er målene: 1) å gjennomføre et omfattende genomisk-studie av to seksuelle bakterie-familier (Neisseriaceae og Pasturellaceae) 2) søke det evolusjonære rasjonale for bakteriesex, 3) dekonstruere etablerte genklassifiseringssystemer 4) studere alleldiversitet i tilgjengelige bakteriegenomdata fra globale databaser.5) skrive manuskripter og ph.d-avhandling

Kvalifikasjonskrav

Det er en fordel med

Vilkår

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt masteroppgave og eventuelle vitenskapelige publikasjoner.

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger om stillingen kontakt

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 16.01.2022

Ref: 21/05019

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).