English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat innen bruk av droner i kyst- og skogsovervåking og i søk- og redningsaksjoner

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for maskin-, elektronikk- og kjemiteknikk (MEK) har en ledig stipendiatstilling innen bruk av droner i kyst- og skogsovervåking og i søk- og redningsoperasjoner. Stipendiatkandidaten vil være en del av Electronics Engineering-gruppen, og prosjektet vil motta faglig støtte fra OceanLab ved OsloMet. Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) og Institutt for produktdesign (PD) ved Fakultet TKD skal samarbeide om stipendiatstillingen.

Forskningsområde

De siste årene har IoT blitt mye brukt som en lovende løsning i ulike sektorer. Integreringen av droner med IoT har for eksempel resultert i et paradigme kjent som Internet of Drones (IoD), som har flere potensielle bruksområder for bærekraftige, smarte miljøer. IoD kan spille en viktig rolle innen katastrofehåndtering, helseovervåking og smart landbruk. I tillegg opplever IoD en enorm interesse fra industrien for å integrere dronesystemer med de tradisjonelle nettverkene og samtidig håndtere flere aspekter knyttet til tjenestekvalitet (QoS), opplevelseskvalitet (QoE), distribusjonsproblemer og pålitelig kommunikasjon. Dessuten spiller droner en viktig rolle i utbyggingen av LTE-nettverk på avsidesliggende steder. Droner anses også som en viktig del av 5G/6G-utbyggingen, der de kan brukes til å forbedre nettets dekning og kapasitet. Hovedmålet med denne doktorgradsstillingen er derfor å utvikle et system som bruker IoD-paradigmet til å overvåke og assistere mennesker i nødsituasjoner.Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen. Tiltredelsesdato er senest 01.10.2024.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet Innovasjon for bærekraft ved Fakultet TKD ved OsloMet innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Opptakskravet innebærer minimum karakteren B på mastergraden og minimum karakteren C på bachelorgraden. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke.I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelse i stillingen, senest 01.10.2023. Dersom din utdanningsinstitusjon ikke leverer offisielt vitnemål innen fristen, må du sende inn dokumentasjon på oppnådd mastergrad fra institusjonen til samme frist.Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utarbeidet i samarbeid med tildelt veileder når en søker opptak til doktorgradsprogrammet.

Vi kan tilby deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, NOK 532 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.I samsvar med Offentlighetsloven kan navnet ditt bli publisert i søkerlisten selv om du har bedt om å bli unntatt fra å bli offentliggjort. Om dette skjer, vil du bli kontakt før navnet ditt blir gjort offentlig.Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 01.03.2024Ref: 23/08820

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram