English version
Forside bilder av rødt murbygg, runde vindu med bladverk

Stipendiat innen bygningsingeniørfag i flytende konstruksjoner

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultetet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet TKD har omtrent 4 000 studenter og omtrent 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har en ledig en åremålsstilling som stipendiat innen bygningsingeniørfag  i flytende konstruksjoner. Stillingen vil være tilknyttet Institutt for bygg og energiteknikk. Det er en åremålsstilling for en periode på tre år. Det akademiske arbeidet skal resultere i en doktorgradsavhandling som forsvares ved OsloMet.

Om prosjektet

På grunn av den raske uttømmingen av fossilt brensel, tilhørende miljøhensyn og etterspørselen etter rene og bærekraftige energikilder har fornybar energi blitt et sterkt fokus globalt. Solenergi er i dag en av de raskest voksende formene for fornybar energi på grunn av teknologiutviklingen som har ført til mer energieffektive og kostnadseffektive solcellepaneler. Utplasseringen av storskala solfarmer lider imidlertid alltid av utfordringer på grunn av mangel på åpne landområder. Å sette solcellepaneler flytende på vann har derimot vist seg å være en tiltalende alternativ løsning. Flytende solfarmer har flere fordeler i forhold til landbaserte motparter, inkludert den naturlige kjøleeffekten, maksimert sollysmottak og dermed høyere kraftproduksjon, redusert tap av vannfordampning og så videre. Fordelene med flytende solfarmer har vakt stor interesse i energisektoren og en rekke demonstrasjons- og kommersielle prosjekter er realisert. Imidlertid er de fleste prosjekter utplassert på innlandsvannforekomster der vannforholdene er ganske rolige. Svært få studier og prosjekter ble utført for marine forhold der det er mer plass, men samtidig gjør de tøffere miljøforholdene bygging av storskala flytende solfarmer mer utfordrende. Institutt for bygg- og energiteknikk ved Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet samarbeider med Technology Centre for Offshore and Marine, Singapore (TCOMS) og Institutt for bygg- og miljøteknikk, National University of Singapore (NUS) om forskningsaktiviteter på flytende solfarmer for bruk under marine forhold. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle metodikk og modeller for global responsanalyse av modulære flytende solfarmer i et marint miljø. Den utviklede teoretiske/numeriske modellen vil bli validert gjennom skalerte modellforsøk. Det sekundære målet med dette prosjektet er å utvikle en beregningseffektiv og redusert rekkefølge eller databasert modell basert på digitale tvillinger for strukturell helse- og integritetsovervåking og prediksjon. Den globale digitale tvillingen tillater integrasjon med den påfølgende innsatsen i den lokale digitale tvillingen på strukturelle komponenter. Prosjektet har som mål å utvikle kompetanse og essensielle verktøy for fremtidig FoU-aktiviteter og gi nyttig informasjon for å veilede industrien om utviklingen av modulære flytende solfarmer eller lignende konstruksjoner.

Arbeidsområde 

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Beslutningen om 3- eller 4- årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kandidaten skal gjennomføre en state-of-the-art gjennomgang og utvikle en beregningsmodell for nøyaktig prediksjon av de globale responsene til en modulær flytende solfarm under marine forhold. Den numeriske modellen skal bli validert og kalibrert av modellforsøk ved TCOMS. Deretter vil en beregningseffektiv modell for den globale responsevalueringen bli utviklet ved å bruke den reduserte ordremodellen eller datadrevne metoder. En slik modell vil bli brukt sammen med den instrumenterte prototypen for prediksjon av globale responser og strukturell integritet basert på digitale tvillinger, for eksempel for identifisering av kritiske målepunkter og sensorutplassering samt strukturell helse overvåking av systemet. 

Kandidaten vil bli veiledet av vitenskapelig ansatte ved OsloMet, NUS og TCOMS. Kandidaten forventes å gjennomføre numerisk analyser med fokus på den globale ytelsesprediksjonen til en modulær flytende solfarm basert på digitale tvillinger. Under stipendiatperioden forventes det at kandidaten gjennomfører modell forsøk ved bølgebassenget ved TCOMS. I dette prosjektet planlegges det for at en annen phd-kandidat rekrutteres ved NUS for å forske med fokus på den lokale oppførselen til de flytende solfarmen.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 

En forutsetning for å tiltre i stillingen er opptak til PhD program ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen 3 måneder etter ansettelse. Kandidater som allerede har en doktorgrad innen samme eller lignende felt kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter: 

-          TOEFL: 600 (papir-basert prøve), 92 (Internet-basert prøve) 

-          IELTS: 6.5, der ingen av seksjonene skal ha lavere poengsum enn 5.5 (bare Academic IELTS-prøven er godkjent).

Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no 

Søknaden må inneholde årsaken til at du søker på dette prosjektet og hva som gjør deg særlig kvalifisert til å gjennomføre dette stipendiatprosjektet. 

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Vi tilbyr deg

 Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, kr. 501 200,- per år. 

Nærmere opplysninger

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

 

Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

 

 

Søknadsfrist:       3 mars 2023

Ref:                     23/00337

 

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn