!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

d40da24c13719642a3f73d3289056128.jpg

Stipendiat innen digital formidling av ernæringskompetanse for helsepersonell

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstillinger som stipendiat innen fagområdet ernæring og digital undervisning på masternivå, tilknyttet prosjektet DigiGroups - Digitalisering av studentaktivitet ved synkront systematisk gruppearbeid.

Stillingen går rett inn i kjernen av et av hovedmålene i OsloMets strategi: “OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer”. Det inkluderer disse punktene:

Stillingen har en varighet på 4 år med arbeidsplikt, og ønsket tiltredelse er 01.01.2022.

Doktorgradsprosjektet går ut på å undersøke faktorer for gruppesammensetning, bruk av asynkron vs synkron digital undervisning, ta i bruk digitale verktøy og hjelpemidler, utvikle og evaluere læringsstier og virkemidler i digital formidling av ernæringskunnskap for helsepersonell.

Stillingen vil være tilknyttet avdeling for ernæring og forskningsgruppa Samfunnsernæring. Les mer om fakultetet og instituttet, forskningsgruppa og bloggen Om oss - Samfunnsernæring.

Arbeidsområde

Den nye studiespesialiseringen “ernæringskompetanse for helsepersonell” (MAERN) er et svar på behovet for økt ernæringskompetanse blant helsepersonell i helsetjenesten. I dette undervisnings utviklingsprosjektet ønsker vi å imøtekomme etterspørselen etter mer ernæringskompetanse blant helsepersonell ved å utvikle struktur og metoder for digitalt gruppearbeid for å løse praksisnære kasuistikker. Gruppearbeid som problembasert læring ved bruk av omvendt undervisning (“flipped classrom”) er et viktig virkemiddel for å fremme studentaktivitet, men det er mangel på kunnskap om hvordan å etablere og veilede slike grupper digitalt. De største utfordringene med å lære bort ernæringsfaget er å øve helsepersonell i å snakke om ernæring. Formålet er å etablere en metode for gruppesammensetning og veiledning for studentgrupper der vi bruker et sett med ernæringskasuistikker og problembaserte oppgaver for digitale fag- synkront og asynkront.

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner

Vilkår

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 27. september 2021
Ref: 21/08709

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).