English version
d6665728dd05ea38bfff41c83859dc24.jpg

Stipendiat innen energiteknikk, automasjon og klimatisering i bygg

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 4 000 studenter og om lag 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Instituttet har ledig en fakultetsfinansiert åremålsstilling som stipendiat. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen SustainaBuilt (Sustainable Built Environment). Hovedveileder vil være førsteamanuensis Habtamu Madessa, med biveiledere førsteamanuensis Arnab Chaudhuri og professor Peter G. Schild. Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% undervisning. Stipendiaten forventes å fullføre PhD-programmet innen denne perioden. Les mer om forskningsgruppen her: https://uni.oslomet.no/sustainabuilt/.Bygninger står for en vesentlig andel av den globale energibruken og klimagassutslipp. Det Internasjonale energibyrået (IEA) har uttalt at bygninger er et prioritert område når det gjelder å dempe global oppvarming og klimaendringer. Optimalisert drift av energi- og klimainstallasjoner i bygg er en forutsetning for å nå dette målet. Samtidig må man sikre god helse og komfort for brukerne. Forskningstemaet omhandler anvendelse prediktiv automasjon for optimal klimatisering (deriblant individualisert termisk komfort) i bygninger med tilhørende systemer for lokal fornybar energiproduksjon. Stipendiatens hovedmål er å utvikle Model Predictive Control (MPC) løsninger for byggautomasjon. MPC er en metode for modellbasert estimering av fremtidige tilstander basert på sensordata feedback fra brukerne, samt værprognoser. MPC-løsninger kan bidra til energieffektivisering og optimal anvendelse av lokal fornybar energiproduksjon, men løsningen må samtidig kunne tilfredsstille personers ulike termiske preferanser.Doktorgradsstipendiaten vil være knyttet til samarbeidsprosjektet Annex 87 «Energy and Indoor Environmental Quality Performance of Personalized Environmental Control Systems» (PECS), i regi av International Energy Agencys «Energy in Buildings and Community Programme» (IEA-EBC). Samarbeidet tar sikte på å videreutvikle løsninger for klimatisering som tilfredsstiller individuelles ulike termiske preferanser og behov for god luftkvalitet, på best mulig måte mht. energibruk, klimagassutslipp, driftssikkerhet, og livssykluskostnader.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak til doktorgradsprogram «Engineering Science» ved OsloMet innen tre måneder etter ansettelsen er et vilkår for tiltredelse i stillingen. For å få opptak på programmet må søker ha B eller bedre på mastergraden, og C eller bedre på bachelorgraden. Se informasjon om kriterier her: https://www.oslomet.no/en/study/tkd/engineering-science-phd.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Søkere med PhD fra før, i samme eller tilsvarende fagfelt, kan ikke søke.

Ansettelseskomiteen legger vekt på følgende kompetanse og egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. For å bli vurdert for stillingen av sakkyndig utvalg, må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

Følgende språkprøver er godkjent dokumentasjon: TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). På disse prøvene skal man minst ha oppnådd disse poengsummene:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 05.10.2022Ref: 22/05783

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn