3ad747dbe6862cc5816e84a36e623a91.jpg

Stipendiat innen håndhygiene og infeksjonsforebygging i sykehjem

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig en åremålsstilling som stipendiat. Stillingen har en varighet på tre år og er finansiert av Norsk sykepleierforbund. Oppstart vil være 15. januar 2021.

Stipendiaten vil bli tilknyttet institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid og vil bli en del av forskningsgruppen Livskvalitet ved Fakultet for Helsevitenskap.

Arbeidsområde

Til prosjektet «Håndhygiene, infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk på sykehjem i Oslo søkes stipendiat.

Studiens hensikt er å organisere og prøve ut metoder for å øke etterlevelse av håndhygiene, bidra til reduksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og reduksjon i bruk av antibiotika i sykehjem. Stipendiaten skal sammen med prosjektgruppen organisere og iverksette opplæring i håndhygiene ved minst 20 sykehjemsavdelinger, observere etterlevelse av håndhygiene, ha ansvar for at de 20 sykehjemsavdelingene følger opp registrering av infeksjonsutbrudd og antibiotikabruk og undervise ansatte og studenter om intervensjoner som kan føre til bedre etterlevelse av håndhygiene over tid. Prosjektet er et samarbeid mellom OsloMet – storbyuniversitetet og Sykehjemsetaten i Oslo og vil involvere minst 20 sykehjemsavdelinger i datainnsamlingen. Intervensjonsperioden vil vare i 18 måneder fra 15.januar 2021. Stipendiaten vil måtte ta mye ansvar for datainnhenting, undervisning og opplæring og må påregne å ha arbeidssted på OsloMet og Oslo grunnet det tette samarbeidet med sykehjemmene.

Kvalifikasjoner og vilkår

Stipendiatstillingen er finansiert av Norsk sykepleierforbund og NSF stiller krav om at stipendiaten som ansettes er eller blir medlem av NSF, dette er en forutsetning for tildeling av midlene. NSF vil følge opp dette.

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. «For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden.» Se informasjon om kriterier her.

Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For spørsmål om opptak til doktorgradsprogrammet, kontakt phd-hv@oslomet.no.


Det er en fordel med:


Nødvendige personlige egenskaper for stillingen:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 479 600 per år som startlønn.


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:


Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

 

Søknadsfrist:        23.09.20

Ref:                     20/07798

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.