!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Operasjonssykepleier står ved pasient seng

Stipendiat innen helsekommunikasjon

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap , Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet helsekommunikasjon i feltet public health, tilknyttet det allerede godkjente prosjektet («Quality of health information: the missing link in the era of health literacy»)

Stipendiatperioden er på tre år i 100% stilling uten pliktarbeid, ønsket tiltredelse er 7. august 2023.

Stipendiaten vil være tilknyttet Faggruppen helsesykepleie (public health) som er ansvarlig for den faglige videreutviklingen av helsesykepleie- profesjonen og for masterprogrammet i helsesykepleie under paraplymasteren i helsevitenskap. Vi er et tverrprofesjonelt team med flere nye stipendiater og erfarne seniorforskere.Det vil også være mulighet for å tilknyttes den nylig etablerte Forskningsgruppen helsekommunikasjon, som har blitt etablert for å samle og fremme forskningsaktiviteter ved og utover instituttet som undersøker kommunikasjon relatert til helse. Kommunikasjon er et sentralt bindeledd for de fleste prosesser innen helse, helseomsorg og helsevitenskap. Forskningsgruppen skal utforske hvordan helsekommunikasjon kan optimaliseres for aktuelle målgrupper og hvordan dette kan evalueres.

Arbeidsområde

Prosjektet skal svare på spørsmålet om det norske helsevesenet er klar for å møte helsekompetente brukere. Spesielt skal informasjonsmateriale rettet mot brukere (som f.eks. offentlige nettsider om et tema) kvalitets vurderes ved å anvende internasjonale retningslinjer. Ved å vurdere mange ulike temaer kartlegger prosjektet deler av det norske informasjonslandskapet og identifiserer spesifikke barrierer mot at pasienter kan ta informerte helsevalg.

Prosjektet bygger på

Temaet er svært aktuelt siden brukerens delaktighet i egne helsevalg står høyt på agendaen til helsemyndighetene, og brukerens helsekompetanse har blitt et sentralt begrep i alle anstrengelsene for å forbedre helsetjenestene.

Kvalifikasjonskrav

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 

Vilkår

Søknadsprosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn