English version
Forside bilde med OsloMet logo på bygget Pilestredet 32

Stipendiat innen intelligent transport

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten. 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Instituttet har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen intelligent transport. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen TransFrUrban (Transport, Infrastructure, and Urban development). Les mer om forskningsgruppen her: https://www.oslomet.no/en/research/research-groups/transport-infrastructure-and-urban-development.

Arbeidsområde

Stillingen vil fokusere på noen av hovedoppgavene til prosjektet «AI-Enabled demand-responsive autonomous public transport service considering accessibility and equality». Ifølge den siste norske transportplanen er det en av de viktigste reformene i transportsektoren å fremskynde implementeringen av nye teknologier (autonome kjøretøy) basert på det intelligente transportsystemet. Derfor er det nødvendig, meningsfylt og utfordrende å utforske veien til storskala implementering av autonom mobilitetstjeneste. Ruter, kollektivetaten i Oslo-regionen, har uttalt sin ambisjon om å implementere førerløse selvkjøretøyer som et steg mot mobility as a service (MaaS) operasjoner. Et krav for et virkelig selvkjørende MaaS-system er at alle driftskomponenter er helautomatiserte, uten behov for direkte menneskelig interaksjon. Ifølge den eksisterende piloten for den autonome bussen i Oslo-regionen har den autonome bussen et stort potensial for å forbedre transporttilgjengelighet, likhet og bærekraft. Mange problemer må imidlertid løses for å muliggjøre implementering i stor skala. Fra transportsiden vil utvikling av en riktig ruteplanleggingsstrategi og servicemodus øke betydelig hastighet på implementeringen i stor skala. Stipendiaten skal jobbe med relaterte emner.

Prosjektet krysser følgende emner:

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning, eller 4 år med 75% forskning og 25% andre arbeidsoppgaver (undervisning, veiledning og/eller administrativt arbeid). Det er et mål at kandidaten skal fullføre PhD-programmet/-graden innenfor den besluttede tidsrammen. Beslutningen om 3- eller 4-årig stilling vil bli diskutert som en del av intervjuene i ansettelsesprosessen.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Opptak til doktorgradsprogrammet ingeniørvitenskap ved OsloMet innen tre måneder etter ansettelsen er et vilkår for tiltredelse i stillingen. For å få opptak på programmet må søker ha B eller bedre på mastergraden, og C eller bedre på bachelorgraden. Se informasjon om kriterier her: https://www.oslomet.no/en/study/tkd/engineering-science-phd. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Søkere med PhD fra før, i samme eller tilsvarende fagfelt, kan ikke søke. Generelle kriterier for tilsetting i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Følgende vil bli vurdert som en fordel

Ønskede personlige egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Du må laste opp følgende dokumenter i søknaden innen søknadsfristen:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader blir ikke vurdert.

Vi tilbyr deg

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 501 200,- per år. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.Ansettelsen forutsetter at kandidaten som ansettes må være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet. Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 28.02.2023Referansenummer: 22/08914

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn