English version
CampusSommer-8.jpg

Stipendiat innen kommunikasjon i medisinsk nødmeldetjeneste

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Arbeidsområde

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en åremålsstilling om stipendiat innen fagområdet kommunikasjon i medisinsk nødmeldetjeneste. Stillingen har en varighet på tre år og ønsket oppstart er 01.01.2025.

Ph.d.-stipendiaten vil være tilknyttet prosjektet ADAPT2Lang og forskningsgruppen Akutt/kritisk syke og skadde. Forskningsgruppen arbeider med forskning som fremmer likeverdige og trygge akutthelsetjenester av høy kvalitet gjennom hele den akuttmedisinske kjeden.

I Norge vil en person som opplever eller er vitne til en medisinsk nødsituasjon ringe 113 for å søke hjelp. Disse samtalene blir mottatt av en lokal Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). En AMK-operatør, som er en autorisert sykepleier eller ambulansearbeider, vil besvare samtalen. I løpet av dialogen vil AMK-operatøren vurdere situasjonen til innringeren, gi veiledning om hva innringeren skal gjøre, og bestemme hvilke primære tiltak som skal iverksettes, som for eksempel å sende en ambulanse.Kommunikasjonen blir utfordrende når AMK-operatøren og innringeren ikke snakker samme språk (at samtalen er språkdisharmonisk). For eksempel, hvis operatøren er flytende i norsk og innringeren snakker polsk, kan det oppstå misforståelser. I slike samtaler blir prosessen med å vurdere situasjonen, gi veiledning og ta beslutninger mer kompleks.Prosjektet "ADAPT2Lang" er designet for å generere kunnskap om språkdisharmoniske samtaler, spesielt: (1) AMK-operatørers og innringeres perspektiver på deres behov, utfordringer og løsninger, og (2) hvordan AMK-operatører og innringere håndterer situasjonen når de snakker med hverandre.

Ph.d.-stipendiatens oppgaver vil være å samarbeide tett med forskerteamet:

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjonskrav og vilkår

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter: 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette. 

OsloMet har sluttet seg til prinsippene i DORA-erklæringen og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i denne.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknadsfrist:     11. august, 2024Ref:                    24/19754

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram