8d8faf538325a5488edfbbb27e9e71d2.jpg

Stipendiat innen ortopediingeniørfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Ergoterapi og Ortopediingeniørutdanning er det ledig en åremålsstilling som stipendiat. Fra 1. juli 2022 vil Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag og Institutt for fysioterapi bli sammenslått til Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

Stipendiatstillingen er tilknyttet prosjektet:

«Phantom Limb Pain: Novel Treatment with Phantom Motor Execution Therapy».  

Det foreligger en prosjektbeskrivelse for dette prosjektet, men det forventes at stipendiaten ved ansettelse i tett samarbeid med veilederteamet bearbeider og videreutvikler denne prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Terje Gjøvaag e-post: terje.gjovaag@oslomet.no

Stillingen har en varighet på fire år med 25% undervisningsplikt, og ønsket tiltredelse er 1. september 2022. Kandidaten vil i sin stipendiattid være medlem av forskningsgruppen Kliniske intervensjoner og Assisterende Teknologi (KAT gruppen) ved Inst. EO.

Les mer om fakultetet og instituttet og våre forskningsgrupper

Forskningsområde

Dette prosjektet vil undersøke effekten av en ny metode (her kalt: Phantom Motor Execution Therapy; PMET) for behandling av fantomsmerter hos personer som er amputert enten på en over- eller underekstremitet. Behandlingsmåten bygger på de siste fremskritt i vår forståelse av det nevrologiske fundamentet for fantomsmerter. I grove trekk har den nye behandlingsmetoden av fantomsmerter likhetstrekk med såkalt «speilterapi», som er en tidligere metode brukt i behandlingen av fantomsmerter.  

I PMET prosjektet vil elektro-myografiske (EMG) elektroder plasseres på gjenværende muskler på amputasjonsstumpen hos pasientene og disse EMG-signalene fra gjenværende muskulatur vil prosesseres av en spesialutviklet software for mønstergjenkjenning som predikerer/lærer hvilke bevegelser som ville ha blitt utført med den manglende (amputerte) kroppsdelen. På en stor skjerm vil pasienten se seg selv, samtidig som det presenteres en virtuell kroppsdel som «erstatter» pasientens manglende kroppsdel. Pasienten kan styre denne virtuelle kroppsdelen i sanntid ved hjelp av EMG signaler fra sine gjenværende muskler på amputasjonsstumpen.  Kontroll av den virtuelle kroppsdelen kan gjøres gradvis mer utfordrende ved bruk av interaktive spill/«gaming» og andre utfordringer.  Pilotstudier har vist at behandling med denne metoden er effektiv i å redusere nivå av fantomsmerter. 

Under behandlingen vil det også benyttes en avansert non-invasiv metode for hjerneavbilding, dvs. funksjonell nær-infrarød spektroskopi (fNIRS) som kan gi informasjon om hvordan ulike områder i hjernen aktiveres under denne behandlingsformen. Dette er informasjon som kan bidra til å øke vår forståelse for hvordan nevrologiske prosesser påvirkes og eventuelt endres som følge av planmessig behandling. I tillegg vil det gjennomføres kvalitative undersøkelser i form av ulike spørreskjema og intervju.

Stipendiaten i dette prosjektet vil være ansvarlig for gjennomføring av denne nye behandlingen noe som vil kreve gode evner for kommunikasjon og samhandling med pasienter. Personlig egnethet vil derfor bli vektlagt.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

Ønskede kvalifikasjoner

Vilkår

Ønskede egenskaper

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr 

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, dvs. kr. 491 200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på norsk/skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:   22. mai 2022Ref:                 22/02591

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn