Fire kolleger i samtale rundt et bord i biblioteket

Stipendiat innen psykisk helse / klinisk nevrovitenskap

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Beskrivelse

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid har ledig en treårig 100% åremålsstilling som stipendiat innen fagområdet psykologi/biologi/klinisk nevrovitenskap, tilknyttet prosjektet Psykoaktive effekter av paracetamol: en RCT studie.

Tiltredelsesdato er 01.01.2025

Forskningsområde og prosjekt

Paracetamol er et virkestoff i legemidler som behandler smerte og feber. Legemidler som inneholder paracetamol er blant de mest solgte reseptfrie medikamentene, både i Norge og globalt.

Eksperimentelle studier har vist at paracetamol kan ha effekt på sosiale, mellommenneskelige og følelsesmessige prosesser. Forskningen sier imidlertid lite om de mulige psykologiske effektene av paracetamol, relatert til de vanlige psykiske plager som angst og depresjon.

Et økende antall observasjonsstudier viser en klar sammenheng mellom hyppig bruk av reseptfrie smertestillende og symptomer på psykiske plager, spesielt hos unge. Samtidig rapporteres en stadig økning i salget av reseptfrie smertestillende. Dette har ledet frem til en hypotese om at reseptfrie smertestillende anvendes av ungdom og unge voksne for å lindre symptomer på angst, depresjon og stress.

Hovedmålet for doktorgradsprosjektet er å kartlegge mulige psykologiske side-effekter av paracetamol, relatert til angst og depresjon. Det skal gjennomføres en dobbeltblindet placebo-kontrollert RCT-studie, hvor angst- og depresjonssymptomer, affektiv tilstand, elektroencefalografi (EEG) og eye tracking skal måles.

Stipendiaten vil bli en del av prosjektgruppen Klinisk nevrovitenskap, som ligger under forskningsgruppen Psykisk helse https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/psykisk-helse

Som stipendiat ved OsloMet har du mulighet til å søke om stipend for lengre forskningsopphold i utlandet.

Kvalifikasjoner og vilkår

Generelle kriterier for ansettelse som stipendiat fremgår av forskriften (Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat - Lovdata).

Det vil være en fordel om du har

Relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, og det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer eller konferanser.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, tilsvarende kroner 532 200 per år som startlønn.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven (lovdata.no), og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram