English version
!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

studiested-pilestredet_30284432967_o (2).jpg

Stipendiat innen transportrettferdighet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) utgjør et sterkt og mangfoldig faglig miljø med tydelig internasjonalt preg. Arbeidet gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger, og er langt fremme på tverrfaglig og eksternt samarbeid. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer høyt kvalifiserte medarbeidere fra hele verden. Fakultet TKD har om lag 4 000 studenter og 400 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm. Fakultetet utfører forskning og tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innen teknologi, kunst og design.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk har en ledig åremålsstilling som stipendiat innen transportrettferdighet. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen TransFrUrban. Les mer om forskningsgruppen her: https://www.oslomet.no/en/research/research-groups/transport-infrastructure-and-urban-development.  

Forskningsområde

Stillingen vil fokusere på forskningsoppgaver knyttet til multimodal transporttjeneste med tanke på tilgjengelighet og likhet. I 2020 bor over 50% av verdens befolkning i urbane områder. Innen 2050 vil 7 av 10 mennesker i verden bo i byer. Byene vil generere mer enn 80% av den globale BNP-en. Som noen andre megatrender har urbanisering potensiale til å bli en positiv kraft for enhver aspekt av bærekraftig utvikling, inkludert reduksjon av ulikhet. Med tanke på aldring og nye livsstiler (slik som hjemmearbeid og gåbare byer), er det viktig å riktig anvende nye teknologier for å forbedre de urbane leveforholdene. Urbanisering har tiltrukket seg mye oppmerksomhet fra hele verden. Å utvikle bærekraftig, inkluderende og lik urban transport kan betydelig forbedre subjektivt velvære i byene. Med hensyn til rask klimaendring er det presserende å utforske veier for miljømessig rettferdig og robust urban vekst. Imidlertid er det flere utfordringer og gap som må adresseres. Bærekraftige og inkluderende tjenester og byplanleggingsstrategier vil bli utviklet i dette doktorgradsprosjektet ved å vurdere de foreslåtte ytelsesindikatorene. Videre vil veiene til et bærekraftig, likt og inkluderende urbant system bli utforsket ved å vurdere nye teknologier og lokale behov. Doktorgradsprosjektet vil arbeide med relevante emner.Prosjektet krysser følgende emner:

Stillingen lyses ut som 3 år med 100% forskning. Tiltredelsesdato er senest 01.10.2024. 

Kvalifikasjonskrav og vilkår

For ansettelse i stillingen stilles følgende karakterkrav:

Godkjent opptak til doktorgradsprogrammet i ingeniørvitenskap ved Fakultet for teknologi, kunst og design innen tre måneder etter ansettelse er en forutsetning for stillingen. Dersom du allerede har en doktorgrad i nærliggende fagfelt, vil du ikke kvalifiseres for stillingen.I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på instituttets helhetlige behov og søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet. Generelle kriterier for ansettelse i akademiske stillinger dekkes av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Det er en fordel at du har

Vi ønsker deg som har

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

Søknadsprosess

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter innen søknadsfristen:

Offisielt vitnemål og karakterutskrift må ettersendes innen tiltredelse i stillingen, senest 01.10.2023. Dersom din utdanningsinstitusjon ikke leverer offisielt vitnemål innen fristen, må du sende inn dokumentasjon på oppnådd mastergrad fra institusjonen til samme frist. Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp innen de gitte fristene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 532 200 per år. Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i Statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Det kan bli foretatt bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som framgår av CV og tilgjengelige dokumenter. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søker og aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.Søk på stillingen elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist:  01.03.2024Ref: 24/00021                

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram